Ny forskningsstrategi ökar SSF:s aktionsradie

Publicerad 28 juni 2017
Text: Cristina Lefiland

Lars Hultman, vd för Stiftelsen för strategisk forskning. Foto: SSF
Lars Hultman, vd för Stiftelsen för strategisk forskning. Foto: SSF
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, är Sveriges största oberoende, offentliga forskningsstiftelse. Med sin nyligen antagna strategi blir stiftelsens fokus på ledande forskning för genomslag i samhället än tydligare.
– Vi skapar bryggor mellan grundforskning och nyttiggörande av forskningsresultat, säger vd Lars Hultman.

Att stärka Sveriges konkurrenskraft är SSF:s mål och som oberoende finansiär är stiftelsen en förändringsagent i forsknings- och innovationssystemet. Den nya forskningsstrategin 2017–22 är framtagen i dialog med akademin och industrin och stärker SSF:s radikala roll. Utdelningarna höjs även, under 2016 delades 621 miljoner kronor ut.
– SSF har ett ansvar för att dessa pengar ska göra skillnad för relevant forskning som kan bidra till att lösa samhällsproblem och skapa affärsmöjligheter. Vi vidgar begreppet relevans genom ett fokus på förväntat genomslag, snarare än omedelbar tillämpning. Vårt tidsperspektiv är fem till femton år, säger Lars Hultman.

Teknikvetenskap i fokus
SSF verkar strategiskt både genom val av forskningsområde och bidragsform. Ett exempel är ramprogrammen inom strategiskt viktiga områden, där senast en miljard kronor gick till Big Data, Systembiologi, Cybersäkerhet och Energimaterial.
SSF ger också karriärstöd till unga, lovande forskare som skapar nya kompletta forskningsmiljöer och till experter vid anläggningar för forskningsinfrastruktur. En viktig aktuell satsning är en forskarskola i neutronspridning, kopplad till ESS i Lund. I den nya strategin finns ett ökat fokus på teknikvetenskap.
Ansökningar selekteras efter huvudkriterierna relevans, förväntat genomslag i samhället och vetenskaplig kvalitet.
– Vår avsikt är att korta vägen till nyttiggörande genom att uppmuntra till mångvetenskapliga samarbeten och rörlighet mellan akademi, näringsliv och forskningsinstitut. När vi beviljar anslag har forskarna en stor frihet för hur forskningen bedrivs, förklarar Lars Hultman.
Han framhåller att förnyelse är en ledstjärna för SSF.
– Vi vill bryta den spårbundenhet som lätt får fäste i systemen kring innovation och forskning, Det behövs externa forskningsfinansiärer som SSF.

Vad är strategisk forskning?
• Riktad grundforskning med vilja att tillämpa resultaten.
• Forskning med hög kvalitet och långsiktigt industriellt intresse.
• Forskning som nyttiggörs och löser samhällsproblem.
• Excellenta forskningsmiljöer som attraherar kompetens och investeringar till Sverige.