Forskarskola i neutronspridning – strategisk satsning som inger respekt

Publicerad 28 juni 2017
Kristina Edström, professor vid Uppsala universitet och föreståndare för Forskarskolan i neutronspridning och Martin Månsson, universitetslektor vid KTH och studierektor för SwedNess. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Kristina Edström, professor vid Uppsala universitet och föreståndare för Forskarskolan i neutronspridning och Martin Månsson, universitetslektor vid KTH och studierektor för SwedNess. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

– När ESS står färdigt behövs en ny generation neutronspridningsforskare som kan ta vara på de möjligheter som ges. Forskarskolan SwedNess är ett viktig led i det arbetet, säger Kristina Edström, professor vid Uppsala universitet och föreståndare för Forskarskolan i neutronspridning.

Om sex år ska forskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, invigas i Lund. För att ta höjd för framtiden har Stiftelsen för strategisk forskning gått in med 120 miljoner kronor till en svensk forskarskola i neutronspridning. Ett viktigt syfte är att bygga upp kompetens så att Sverige ska kunna använda och dra nytta av den nya forskningsanläggningen på bästa sätt. Skolan kommer att ge plats för upp till 40 doktorander de närmaste åren, de 20 första som nu är antagna har alla olika utbildningsbakgrund.
– Vi har delat upp dem i fyra områden: grundläggande kemi och fysik, funktionella material, ingenjörsvetenskap och livsvetenskaper samt processer. Sammantaget utgör våra doktorander en brokig skara människor med olika spetskompetenser. Det ska bli väldigt spännande att äntligen få sätta igång arbetet med själva skoldelen och allt vad det innebär i form av kurser, studiebesök och annat, säger Kristina Edström.

Samverkan
Forskarskolan som går under förkortningen SwedNess – Swedish Neutron Education for Science & Society, är ett samarbete mellan sex svenska lärosäten. Förutom Uppsala universitet är Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet med i satsningen.
– Doktoranderna som rekryterats både i Sverige och utomlands får sin utbildning på något av dessa lärosäten, förklarar Martin Månsson, universitetslektor vid KTH och studierektor för SwedNess.
Han berättar att det för tillfället finns en relativt liten krets med expertis inom neutronspridning och att de mest erfarna professorerna till stor del kommer att vara pensionerade då ESS är i full drift runt 2023. Det finns därför en överhängande risk att Sverige kommer att ha nationell tillgång till en världsledande forskningsanläggning, men ha väldigt få forskare med kunskap och erfarenhet nog för att kunna använda dess fulla kapacitet.
– Just därför är SwedNess en så strategiskt viktig satsning. Här byggs en helt ny generation forskare, som när ESS tas i drift kommer att ha de kunskaper som krävs för att ta vara på de möjligheter som ges.
Viktigt är också att satsningen kom i precis rätt tid.
– Om bara något år hade det varit för sent. Själva vitsen är ju att våra doktorander ska vara klara, och kanske till och med hinna göra en post-doc, innan ESS sätter igång på allvar.

Sprida kunskap
Kristina Edström nickar instämmande.
– Det glöms lätt bort att ESS inte är en nationell resurs som är öppen för alla svenska forskare. Vi måste ansöka om tid precis som alla andra. Om man får tid eller inte beror på hur kompetent man är och kvaliteten på ansökan. Även vi i Sverige måste vara på tårna och det är just det vi har fått möjlighet att vara nu.
Ett viktigt syfte med forskarskolan är enligt Martin Månsson att bygga en ny svensk så kallad community för neutronspridning.
– Vi siktar på att skolan ska producera minst en framtida professor till varje samarbetsuniversitet. Sedan får vi inte glömma bort att en stor del av de som doktorerar går till industrin. Det innebär att vi även tillför kompetens inom neutronspridning i det svenska näringslivet, vilket är en minst lika viktig bit.

Framtid
SSF:s satsning på forskarskolan har fått stort genomslag både nationellt och internationellt.
– Att vi satsat så mycket på neutronspridningsforskning vid precis rätt tillfälle tror jag ger signaler om att Sverige inte bara bygger den här källan, vi vill även se till att göra det bästa utav den. SwedNess är en satsning som inger respekt, säger Kristina Edström.
Martin Månsson är övertygad om att satsningen både på ESS och den nya forskarskolan kommer att sätta Sverige på den internationella kartan.
– Att Sverige har fått förtroendet att vara värdland för ESS och driva en nationell forskarskola i neutronspridning är en unik möjlighet för ett så litet land, säger han.
– Sedan får man inte glömma bort att SwedNess inte bara är en skola. Vi bygger upp en kurskatalog och ett nätverk som vi hoppas ska skapa intresse även inom andra forskargrupper som vill kunna utnyttja de fantastiska möjligheter som den framtida neutronkällan vid ESS innebär, avslutar Kristina Edström.

SwedNess

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) finansierar en svensk forskarskola i neutronspridning, Swedish Neutron Education for Science & Society (SwedNess) med 120 miljoner kronor. Forskarskolan är resultatet av ett samarbete mellan Uppsala universitet, Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.

SwedNess
Uppsala universitet
E-post: info@swedness.se
www.swedness.se