3D-ställningar för mjukvävnad

Publicerad 28 juni 2017

Anna Finne Wistrand, forskare på KTH.
Anna Finne Wistrand, forskare på KTH.
KTH-forskaren Anna Finne Wistrand har tilldelats ett mångmiljonanslag från SSF för att utforma 3D-polymerbyggställningar som kommer att vara användbara för mjukvävnadsregenerering, till exempel vid vävnadsbrist som uppstått på grund av cancer.

Den forskning Wistrands forskarlag bedriver är banbrytande och syftar till att utforma ställningar som attraherar celler samt får dem att växa och skapa en funktionell bindväv. Målet är att inom de närmaste åren framställa en fungerande prototyp.
– Anslaget från SSF betyder enormt mycket för att vi ska kunna uppnå detta mål. Vi har alla möjligheter att nå hela vägen, nu när resurser inte sätter gränserna. Frågeställningarna är dock många – hur bör ytan på ställningarna se ut och vilka mekaniska egenskaper bör de ha? Vilken 3D-design är lämplig? Vilken nedbrytningsprofil ska de ha?

Nedbrytbart material
Det finns många utmaningar, inte minst för att det rör sig om en medicinsk applikation, vilket medför att de regulatoriska kraven är höga, och för att ha en prototyp klar om 5 år krävs att projektet använder redan kända material. Materialen ska vara nedbrytbara och de ska ska brytas ner på ett sätt som stimulerar vävnadsregenereringen.
– I många fall används idag kroppsegen vävnad och permanenta material, men de material vi arbetar med är helt nedbrytbara; mjölksyra är ett exempel på en nedbrytningsprodukt. Hittills har vi använt saltlakning för att göra våra prototyper, men det är inte en kommersiellt gångbar teknik. Därför provar vi nu olika polymerer och 3D-printar, för att kunna skräddarsy våra modeller och snabbare kunna få en användbar prototyp.

Tvärvetenskapliga samarbeten
Anna Wistrand betonar att projektet har blivit möjligt tack vare nära, tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika forskare, inom allt från cellbiologi till materialvetenskap.
– Behovet är enormt av en nedbrytbar ställning av det här slaget och därför är det viktigt att arbeta utifrån ett så brett perspektiv som möjligt. Vi vill att detta ska bli en produkt med många tillämpningsområden och utifrån den utgångspunkten har vi en aktiv dialog med berörda parter, exempelvis kirurger. Det är väldigt spännande och jag är övertygad om att det är genom sådana här samarbeten vi kan utforma lösningar för morgondagen, avslutar hon.

KTH – Skolan för Kemivetenskap
Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi (FPT) är den största akademiska institutionen i Sverige inom området naturliga och syntetiska polymerer. Kombinationen av de traditionellt skilda områdena naturliga respektive syntetiska polymerer är unik och gör det möjligt för FPT att möta framtida krav på en hållbar materialanvändning i samhället.

KTH
Skolan för Kemivetenskap
Teknikringen 42
100 44 Stockholm
Tel: 08-790 60 00
www.kth.se

KTH_Logotyp_CMYK_2013