Visar industrin vägen till hållbar tillväxt

Publicerad 7 juni 2016

Biträdande professor Magnus Karlberg och biträdande professor Mats Näsström, Fastelaboratoriet, LTU. Foto: Viveka Österman
Biträdande professor Magnus Karlberg och biträdande professor Mats Näsström, Fastelaboratoriet, LTU. Foto: Viveka Österman
Med funktionella produkter bidrar industrin till en hållbar tillväxt. Modellen utvecklas på Fastelaboratoriet vid LTU där fokus de senaste åren varit implementering och nyttiggörande av forskningsresultaten för industrin.

Visionen om ett hållbart samhälle tvingar industrin till nya sätt att göra affärer. Fastelaboratoriet utvecklar verktyg, metoder och processer för tillhandahållande av så kallade funktionella produkter som optimerar både kund- och leverantörsvärden och samtidigt skapar incitament för hållbarhet. Idén är att leverantören tillhandahåller en funktion och själv äger och ansvarar för hårdvara, mjukvara, service-, support- och drifthanteringssystem under hela livscykeln.
– Genom att leverantören kan uppgradera, återanvända och återvinna den fysiska artefakten skapas förutsättningar för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar tillväxt, framhåller Magnus Karlberg, föreståndare för Fastelaboratoriet.
Den nya affärstrenden har börjat få genomslag inom den tunga industrin, transportindustrin och processindustrin. Samtliga dessa branscher är representerade som partners i Fastelaboratoriet. Samtliga nio implementeringsprojekt som nu genomförs leds av industrirepresentanter.

Internationellt erkänd forskning
Fastelaboratoriet startade för snart tio år sedan med VINNOVA, industriföretag och LTU som finansiärer.
– Vi har satt funktionella produkter på kartan i den internationella forskningsvärlden och Fastelaboratoriet är idag en erkänd forskningsmiljö, framhåller Mats Näsström, biträdande föreståndare.
Eftersom efterfrågan är stor kommer verksamheten fortsätta även efter 2016.

Visar kvantitativa vinster
– Vi har byggt upp teoribasen och identifierat ett antal element som affärsmodellen behöver ta hänsyn till. Vi har även lyckats visa kvantitativt att en övergång från traditionella affärer till affärer baserade på funktionella produkter skapar incitament för hållbar utveckling. Även om man optimerar en traditionell hårdvaruförsäljning så är man mycket mer resurseffektiv om man istället baserar affären på en funktion. Vi har också visat kvantitativt vad vinsten kan bli, berättar Magnus Karlberg och tillägger:
– Ett nytt område som vi kommer att jobba med är hur man organiserar sitt företag för att kunna utveckla och tillhandahålla funktionella produkter. Andra viktiga områden inkluderar avtalssidan samt hur övergången från traditionella affärer till affärer baserade på funktionella produkter ska genomföras på företagen.

Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet.
Fastelaboratoriet vid LTU är ett VINNOVA Excellence Center för innovationer baserade på funktionella produkter. Här bedrivs forskning om utvecklingsprocesser, simuleringsdriven utveckling, affärsutveckling samt informations- och kunskapsdelning.
www.ltu.se

www.ltu.se