Världsunik forskningsanläggning för framtidens trafiksäkerhet

Publicerad 7 juni 2016

AstaZero_drone

Utanför Borås har AstaZero byggt en världsunik forskningsanläggning i full skala. I fyra olika autentiska, men säkra miljöer kan tekniska system för framtidens bilkörning och trafiksäkerhet testas. Utmaningarna är många och kräver expertis från flera områden.

Det är två väldigt avancerade systemtyper som just nu provkörs. Dels system för ”aktiv säkerhet” där bilen själv ska upptäcka och reagera på oväntade händelser eller bedöma risken för sammanstötning med föremål framför bilen. Dels ”automatiserad körning” som bygger på att fordonet anpassar sig till trafikregler och förväntade scenarier.

Fyra typiska testmiljöer
Testbädden är byggd för att likna fyra vanliga trafiksituationer som en självkörande bil skulle kunna möta. Samtidigt sker det under kontrollerade former.
– Det är en liten stad med fyra kvarter där korsningarna är intressanta. Det är en slinga på cirka sex kilometer landsväg med egenskaper som skymd sikt, svängar och krön. Sen har vi en flerfilig motorvägssträcka och en mycket stor plan yta där vi kan genomföra experiment vid hög hastighet eller flexibla scenarier. Det finns ingen liknande forskningsmiljö någon annanstans i världen, den här är unik, säger Peter Janevik, teknisk chef på AstaZero.
Redan idag finns det bilar som anpassar avståndet till framförvarande bil, system som varnar om bilen oväntat kör över en linje i vägbanan och bilar som kan ”kommunicera” med varandra. Men inom en snar framtid kommer vi att få se fler funktioner som förändrar hela vår syn på transporter och mobilitet i samhället.
– Jag tror att vi kommer att se effekten av automatisering runt 2020, dels där föraren fortfarande måste vara alert, dels där han eller hon kan släppa uppmärksamheten. Men allt måste provas i en säker miljö innan man släpper ut dem på vägarna, säger Peter Janevik.

Visioner och utmaningar
Visionerna med självkörande bilar är stora. När vi ska åka någonstans kan vi bli upplockade av en automatiserad bil som lämnar av oss vid målet och sen kör vidare själv, antingen för att parkera någon annanstans eller för att plocka upp en annan person. Då slipper vi stora parkeringshus eller ytor med stillastående bilar där vi människor rör oss och kan göra något roligare med de platserna, menar Peter Janevik.
– Hur ska bilen då uppföra sig för att passageraren ska uppfatta sig trygg och säker? Det här är inte bara forskning på själva bilarna utan det kommer att krävas insatser från exempelvis beteendevetare och etikforskning. Vi har en testbädd där företag och universitet kan forska, vilket placerar svensk industri i framkant.
Självkörande lastbilar behöver inga körtidsbegränsningar eller vilopauser. Bilarna rullar mer och transporten blir effektivare och billigare. En utmaning med det är om bilen bedömer att föraren bör ta över när en trafiksituation blir för svår. Hur ska den överlämningen ske?
– Har vi en bil som kör själv vid fint väder och god sikt så tappar vi en stor del av all körning vi gör. Att vi kan hantera en krävande situation beror ju på erfarenheten av alla bra mil. Om vi tappar så mycket körning så är vi kanske inga bra förare under de svårare förhållandena heller, säger Niklas Lundin, projektledare på AstaZero.
Peter Janevik håller med.
– Vi bygger upp transportsystemet på nytt. När man började med bilar så lärde man sig efter hand vad som fungerade. Så kan vi inte göra nu, det måste vara rätt från början och där finns ett jättestort forskningsbehov. Men jag kan ändå tänka mig att det kommer att finnas förarlösa taxitjänster i vissa stadsmiljöer ganska snart.

Forskningsprojekt
Ett projekt som har följt med sedan starten av forskningsanläggningen, hösten 2014, är A-TEAM. Forskningen ställer höga krav på testmiljön. Ett av målen är provmetoder för situationer när tunga lastbilar ska upptäcka och varna för sårbara trafikanter, som cyklister och fotgängare.
– Det är vanligt att cyklister kommer upp på insidan av en lastbil och körs på för att man inte ser dem. Hur sätter vi upp ett sådant test så att det går att upprepa? Alla faktorer som påverkar måste vara kända innan vi går vidare i en mer rörig miljö, säger Niklas Lundin.
Ett annat mål med A-TEAM är metoder för att prova när en bil vid vänstersväng ska bedöma om den hinner genomföra svängen innan ett mötande fordon hinner fram eller om bilen måste stanna.
– Våra projektpartners tittar på olycksstatistik, vilka situationer som är vanliga och farliga. Då är det upp till oss att få till ett försök som går att upprepa med exakt samma förutsättningar. Om något går fel så är det inte alltid fel på fordonet och då ska vi kunna bedöma om något annat störde, säger Niklas Lundin.

Peter Janevik och Niklas Lundin är stolta över sin världsunika forskningsanläggning för framtidens trafiksäkerhet.
Peter Janevik och Niklas Lundin är stolta över sin världsunika forskningsanläggning för framtidens trafiksäkerhet. Foto: Hans Karlsson
AstaZero – Active Safety Test Area
AstaZero är en högteknologisk testanläggning för utveckling av aktiv trafiksäkerhet. Anläggningens unika miljöer gör det möjligt att testa alla tänkbara scenarier inom forskning, utveckling och certifiering av system för säkerhet och automatiserad körning. Anläggningen bygger på samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter och är en öppen internationell plattform. Namnet anspelar på bolagets koppling till nollvisionen i trafiken.

Besöksadress Göteborg
Lindholmspiren 3
417 56 Göteborg

Kontakt:
Peter Janevik
Tel: 0704-31 61 43
E-post: peter.janevik@astazero.com
www.astazero.com

www.astazero.com