Vår vision är ingen skall dö eller skadas allvarligt i en ny Volvo

Publicerad 7 juni 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Volvo Cars / Lars Ardarve

Cecilia Larsson, Vice President för Body & Trim på Volvo Cars.
Cecilia Larsson, Vice President för Body & Trim på Volvo Cars.
Fordonsforskning med fokus på säkerhet har historiskt sett främst handlat om att skydda vid olyckshändelser i trafiken.
– Utvecklingen går allt mer mot att förhindra att det överhuvudtaget sker en olycka, säger Cecilia Larsson, Vice President för Body & Trim på Volvo Cars.

Fordonsforskningen har under senare år allt mer koncentrerats mot säkerhet, klimat och miljö. Stort fokus ligger på elektrifiering samt uppkopplade och självkörande bilar.
– Det vi fokuserar mycket på inom min enhet är bland annat forskning kring interiöra säkerhets- och skyddssystem samt karosstruktur. Vi arbetar även med lättviktsoptimering där vi testar till exempel kolfiber och andra material i syfte att få fram en lättare bil, säger Cecilia Larsson.
Mycket av den pågående utvecklingen inom enheten är inriktad på tänkbara applikationer för framtidens självkörande bilar.
– Vi arbetar med frågeställningar som handlar om hur vi kan utveckla bilen för att kunden ska få en så bra upplevelse som möjligt i den nya typ av åkarmiljö som de självkörande bilarna erbjuder. Vi har till exempel utvecklat ett koncept där föraren kan ligga ned och där det går att fälla fram ett bord för kontorsarbete.

Säkerhet
De självkörande bilarna har flera fördelar än enbart föraravlastning, mycket talar för att de har potential att revolutionera trafiksäkerheten.
– Autonom körning är utvecklat för att klara av alla trafiksituationer, och i många lägen kan systemet reagera snabbare på trafiksituationer än en människa, säger Cecilia Larsson.
Förr var fordonssäkerhetsforskningen främst inriktad på att skydda vid olyckor, idag forskas det mycket kring aktiva system som helt ska förhindra dem.
– Det kan till exempel handla om system som varnar när föraren är trött och guidar till närmaste rastplats eller ytterligare förfining av inbyggda funktioner som gör att bilen bromsar eller styr undan om du inte gör det själv. Vår vision är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en ny Volvo efter år 2020.
Framtidens bil, om allt går som Cecilia Larsson vill och hoppas på, är en bil som hjälper föraren så att den inte hamnar i kritiska och trafikfarliga situationer.
– Framtidens bil kommer också att vara uppkopplad och integrerad med omgivningen och vara självkörande. Vid de tillfällen som föraren vill ägna sig åt annat kommer bilen att kunna ta över föraransvaret. Övrig tid ska det vara möjligt att ha en kul körupplevelse, precis som vanligt.