Samverkan kring trafiksäkerhet placerar Sverige i topp

Publicerad 7 juni 2016
Text: Cristina Leifland

Ola Boström t.v. i samspråk med Autolivs utvecklingschef Scott Dershem.
Ola Boström t.v. i samspråk med Autolivs utvecklingschef Scott Dershem.
Att Autoliv, ett av världens ledande företag i trafiksäkerhet, behåller sin FoU i Sverige, är inte en tillfällighet.
– Här samverkar industri, akademi och samhälle på ett unikt sätt för att minska skador och dödsfall i trafiken, säger globala forskningschefen Ola Boström.

Det lilla samhället Vårgårda, mitt emellan Skara och Göteborg, är centrum för trafiksäkerhetsforskning i den absoluta framkanten. Ända sedan grundarna, bröderna Stig och Lennart Lindblad, började tillverka bilbälten här på 1950-talet, har företaget gått i bräschen för nya, innovativa lösningar för att minska antalet människor som skadas och omkommer på våra vägar.
– Sverige är en förebild vad gäller trafiksäkerhet. Därför har Autoliv haft de bästa möjliga förutsättningarna att bygga upp forskning i världsklass. Vi verkar inte i ett vakuum, utan i samverkan med en rad olika aktörer och tack vare det så får våra produkter snabb implementering och samhällsnytta. Här gäller nollvisionen och det finns en väldigt stark drivkraft hos alla aktörer att jobba mot den, berättar Ola Boström.

Tvärdisciplinär forskning
Utvecklingen inom fordonssäkerhet går mycket snabbt. Även om det traditionella trepunktsbältet är lika viktigt idag som när det först lanserades har en rad oerhört högteknologiska produkter tillkommit. Forskningen på Autoliv bygger på ett tvärdisciplinärt tillvägagångssätt inom biomekanik, robotik, mänskligt beteende och analys av verkliga olyckor och deras konsekvenser. Idag syftar säkerhetssystemen i fordonen alltmer till att förebygga olyckor, inte bara att minimera konsekvenserna av dem. Djupa neuronnät, som bygger på artificiell intelligens där man efterliknar mänskligt tänkande, är några av de banbrytande lösningar som utvecklas inom fordonssäkerhet.
– Människor är oslagbara förare när de är utvilade, nyktra och inte distraherade. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför får bilar alltmer förmågan att ”tänka” som människor, för att stödja föraren i alla de potentiellt farliga situationer som uppkommer. Idag går mycket av trafiksäkerhetsforskningen ut på att förebygga olyckor, utöver att förstå hur vi kan begränsa konsekvenserna av dem, förklarar Ola Boström.
Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att ha helt automatiserade, självstyrande bilar.
– Här sker intensiv forskning och det gäller att vara ödmjuk inför såväl teknikens som människans begränsningar. I slutändan är det mycket en fråga om vad som krävs för att vi ska lita på maskiner och våga släppa taget.