Framtidens fabriker är molnbaserade

Publicerad 7 juni 2016
Hans Hansson, professor vid Mälardalens högskola. Foto: MDH / Lasse Fredriksson
Hans Hansson, professor vid Mälardalens högskola. Foto: MDH / Lasse Fredriksson

– Framtidens produkter och produktionssystem kommer att ha en stor del av intelligensen i molnet. Det säger Hans Hansson, professor vid Mälardalens högskola, som tilldelats 35 miljoner kronor av SSF för att utveckla generiska metoder och verktyg för framtidens produkter, tjänster och produktionssystem.

”Future Factories in the Cloud” är namnet på det femåriga forskningsprojekt kring framtidens produkter, tjänster och produktionssystem som leds av Hans Hansson. Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för så kallad molnbaserad produktion.
– Dagens produktionssystem blir mer och mer mjukvarustyrda. Företag som tillhandahåller automationslösningar har kunder med fabriker över hela världen. Datainsamling och uppgradering av mjukvaran som används i fabrikerna blir betydligt enklare om allt sitter på ett och samma system och där merparten av mjukvaran kanske ligger i molnet – eller åtminstone i dimman.
Med ”dimma” menar Hans Hansson en plats nära fabriken i utkanten av molnet.
– Kanske vissa delar av servrarna kan finnas i fabriken under fullständig kontroll av den som driver fabriken. Den som driver fabriken behöver i framtiden inte vara lika med tillverkande företag. Ett molnbaserat produktionssystem underlättar nämligen för helt nya affärsmodeller där det kan vara ett företag som driver fabrikerna, och andra företag som beställer produktionen som en tjänst.

Utmaningar
Han påpekar att molnanvändning ställer stora krav på tillförlitlighet och realtidsprestanda.
– I en fabriksmiljö finns inget utrymme för misstag, därför kommer tekniken som utvecklas att testas i relevanta industrimiljöer och sedan successivt integreras i riktiga produktionssystem.
En av de stora utmaningarna i projektet är säkerhet kontra tillgänglighet.
– Grundtanken med ett moln är att resurserna ska delas. Vi måste säkra att känslig data skyddas och samtidigt möjliggöra att man på en aggregerad nivå kan dela på lärdomar.
Att produktionssystemen kommer att flytta ut i molnen ser Hans Hansson som en följd av samhällets digitalisering.
– Både digitalisering och automation har funnits länge. Det som händer nu är själva integrationen, alltså nyttjandet av all data som kan samlas in från t.ex. system och komponenter i syfte att optimera och effektivisera produktion och produkter. Målet är att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller och ökad flexibilitet i produktionen.

Future Factories in the Cloud
Stiftelsen för Strategisk Forskning har tilldelat projektet Future Factories in the Cloud 34,6 miljoner kronor under fem år. Projektet är ett samarbete mellan Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola och leds av Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola.

Mälardalens högskola
www.mdh.se
www.es.mdh.se/fic/

mdh_logotyper