Forskningsprojekt utvecklar bio­markörer vid Alzheimers sjukdom

Publicerad 7 juni 2016

Från teoretiska in silico-beräkningar av spårmolekylers bindning till amyloidfibriller (A) till PET-studier hos Alzheimerpatient (B).
Från teoretiska in silico-beräkningar av spårmolekylers bindning till amyloidfibriller (A) till PET-studier hos Alzheimerpatient (B).
Forskningsprojektet ”Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av AD” fokuserar på att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom samt att identifiera nya spårmolekyler som kan studeras hos patienten, i sjukdomens tidiga stadier.

Alzheimers sjukdom är en folksjukdom som drabbar allt fler och genererar höga kostnader för sjukvården. Det är därför mycket angeläget att identifiera biomarkörer som kan bidra till att sjukdomen upptäcks tidigt och diagnostiseras.
– Om vi kan upptäcka Alzheimer redan på ett tidigt stadium så har vi bättre förutsättningar att utveckla innovativa diagnostiska verktyg och undersökningsmetoder. Vår forskning kan även utgöra en viktig grund för utvecklingen av nästa generations Alzheimerläkemedel, som förmodligen kommer att ordineras redan i tidiga sjukdomsstadier, säger Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet (KI), överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och PI för projektet.

Undersöker biomarkörer
– Projektet är translationellt och sträcker sig från teoretisk datasimulering och kemisk syntes av nya spårmolekyler, testning i vävnadsmaterial, försöksdjursmodeller till PET-studier hos patienter och friska personer. För att kunna utveckla dessa nya spårmolekyler som kan upptäcka AD tidigare krävs en nära samverkan mellan fysiker, kemister och medicinare, säger Hans Ågren, professor i teoretisk kemi vid KTH.
Alzheimers sjukdom orsakas ofta av en kombination av olika patologiska mekanismer i hjärnan där tidsförloppet kan variera. Genom att utforska dessa processer och skapa nya biomarkörer lägger forskarna grunden för en mer individualiserad diagnostisering och behandling av patienter med Alzheimers sjukdom. Med PET och MRI studeras hur AD utvecklas i hjärnan.
– Vi strävar efter ett helikopterperspektiv på AD. Vi använder avancerade analysmodeller för att kartlägga de biomarkörer som kan hjälpa oss att förstå hur sjukdomen utvecklas, och styrkan i det här projektet är att vi kombinerar komplexa teoretiska studier med kliniska studier, säger Bengt Långström, professor i organisk kemi vid Uppsala Universitet.

Professorerna Agneta Nordberg, Hans Ågren och Bengt Långström.
Professorerna Agneta Nordberg, Hans Ågren och Bengt Långström.
Centrum för Alzheimerforskning
2014 beviljades det femåriga forskningsprojektet ”Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av AD” 33 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Projektet stimulerar samarbete mellan forskargrupper från KTH, Uppsala universitet och KI.

Centrum för Alzheimerforskning
Tel: 08-585 854 67, 070-510 76 85
E-post: Agneta.K.Nordberg@ki.se
www.ki.se/nvs

www.ki.se/nvs