Forskning i framkant om vår känsel

Publicerad 7 juni 2016

Martin Arvidsson, Lisa Skedung och Mark Rutland.
Martin Arvidsson, Lisa Skedung och Mark Rutland.
Vad är det som styr hur vi upplever att ett föremål känns?
Banbrytande svensk forskning visar mekanismerna som styr vårt mest outforskade sinne. Detta ger enorma möjligheter för hela konsument­industrin att utveckla nya, innovativa produkter.

Internationellt uppmärksammad forskning från ett integrerat team på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och KTH har visat att det mänskliga fingret är kapabelt att känna extremt små variationer i ytan på material, ned till 13 nanometer. Nu samlar forskarlaget krafter tillsammans med Innventia, SU och Smart Textiles, där en interdisciplinär grupp bestående av forskare inom kemi, material, bio­tribologi och psykologi samverkar med IKEA, Akzo Nobel och Elmo Sweden. Syftet är att ta fram verktyg för att på ett planerat och aktivt sätt styra känslan hos material, ”haptic perception delivery”.
– Det finns en enormt stark drivkraft inom konsumentproduktindustrin för den här typen av kunskap. Hur en vara känns är helt avgörande för vilken kvalitetsupplevelse den ger, säger Mark Rutland, professor i kemi vid KTH och senior rådgivare på SP.

Begränsad kunskap
Till skillnad mot människans övriga fyra sinnen, hörsel, smak, lukt och syn, har kunskapen om känseln hittills varit mycket begränsad. Växelverkan mellan ytor och känselreceptorer i huden är enormt komplex, liksom hur upplevelsen sedan bearbetas av hjärnan.
– Huden är ett stort och mycket komplicerat organ och vår känsel styrs av väldigt många variabler. Genom att kombinera psykologiska tester med tribologiska mätningar letar vi efter kopplingar för att få fram hur olika parametrar påverkar vårt känselsinne, berättar Martin Arvidsson, forskare i psykologi vid SP Kemi, Material och Ytor.
Kollegan Lisa Skedung, kemist vid SP, framhåller att kunskapen om hur man skapar en viss känselupplevelse hos en produkt ger företagen konkurrensfördelar redan vid ritbordet.
– Tidigare har det varit den subjektiva responsen till hur en produkt känns som har fått styra mycket av designen. Nu får vi en objektiv verktygslåda för hur man skapar en viss känselupplevelse, säger hon.
Den här forskningen är av stor strategisk betydelse för svensk industri som kan positionera sig i framkant vad gäller upplevelsen av kvalitet och hållbarhet i konsumentprodukter, framhåller Mark Rutland.
– Svensk design är redan ett kvalitetsbegrepp. I en tid när den globala konkurrensen om konsumenter blir allt hårdare kommer State of the art-forskning av det här slaget att stärka och befästa Sveriges position.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stärker företagens konkurrenskraft och det hållbara samhället genom innovativ uppdragsforskning inom energi, IKT, Life Science, risk och säkerhet och transporter. SP är helägt av RISE, Research Institutes of Sweden AB.
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, är ett av Europas ledande tekniska universitet, med forskning och utbildning inom bl.a. naturvetenskap, teknik, arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering.
www.sp.se
www.kth.se


SP_KTH_logo