Excellent forskning inom datavetenskap i Karlstad

Publicerad 7 juni 2016

Docenterna, Javid Taheri, Lothar Fritsch och Leonardo Martucci vid Karlstad universitet. Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto
Docenterna, Javid Taheri, Lothar Fritsch och Leonardo Martucci vid Karlstad universitet. Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto
Karlstad universitet har gjort en stor satsning på sin avdelning för datavetenskap. Det senaste året har tre nya docenter anställts och flera banbrytande projekt med internationell anknytning ansvaras för och drivs vid universitetet.

I Karlstad är undervisningen och forskningen inom datavetenskap främst fokuserad på datakommunikation, distribuerade system, datasäkerhet och software engineering. De senaste åren har universitetet satsat strategiskt på att stärka sin forskning och avdelningen har blivit inrättad som excellent forskargrupp. Det främjar arbetet för bland andra docenterna Leonardo Martucci och Lothar Fritsch, verksamma inom gruppen PriSec (Privacy and Security Group).
– Vi arbetar med ett flertal olika företag kring exempelvis KK-profilen HITS (High Quality Networked Services in a Mobile World), inom vilken vi utvecklar nya, högkvalitativa nätverkstjänster samtidigt som vi stärker vår internationella forskningsposition. Syftet är att skapa kunskap och tekniska lösningar som motsvarar den alltmer närvarande tekniken i vår vardag, berättar docent Leonardo Martucci, vars huvudsakliga fokusområden är datasäkerhet och användarintegritet.

Flera internationella projekt
Kollegan och docenten Lothar Fritsch, som är inriktad på informationssäkerhet och datavetenskap, sökte sig till Karlstad förra året efter att universitetet fått anslag för att bygga upp sin excellenta forskargrupp.
– Möjligheten att få arbeta med en stor grupp i en internationell kontext var väldigt lockande. I nuläget fokuserar vi på flera betydande projekt, både i Sverige och internationellt med stöd av EU. Bland annat arbetar vi med att utforma design patterns för utmaningar som ofta dyker upp inom software engineering för att strömlinjeforma management och programmering. Ett annat område är riskanalys och -hantering samt data- och integritetsskydd.

Framstående forskningsprogram
Förra året etablerade universitetet ett internationellt träningsnätverk och forskningsprogram, Privacy-&-Us, som finansieras av EU:s ramprogram Horizon 2020 och Marie Curie-åtgärderna, där blivande doktorander får lära sig mer om användarvänliga verktyg och skydd av den personliga integriteten. Det är det första europeiska projekt som Karlstads universitet koordinerar och Leonardo Martucci sitter som huvudkoordinator.
– Projektet fokuserar på integritet, insyn och underhållsmodeller samt hur vi tänker och tar beslut kring desamma. Det är ett mångårigt samarbete som spänner över såväl näringsliv som offentlig sektor och akademi, såsom datavetenskap, juridik och psykologi. Det är tvärdisciplinära studier i högform, konstaterar han.
Konsumenternas uppfattning om vilka personuppgifter som sparas och hur de används varierar kraftigt och en del av Lothar Fritschs forskning inriktar sig på så kallad algorithmic accountability i Big Data, något som blir särskilt aktuellt allteftersom datorer blir allt smartare.
– Till syvende och sist måste varje person få besluta om sin egen information och hur den brukas och idag är systemen inte bra nog för att ha sådan kontroll och transparens. Vi vet inte exakt hur de tolkar informationen och därför behöver vi förtydliga vilka definitioner och vilken information som går in i algoritmer som ska lära sig och ta beslut själva, framhåller Fritsch.

Optimerar molnmiljöer
Stora delar av forskningen vid avdelningen kretsar kring, förutom skydd av den personliga integriteten, hur ny teknik kan utformas på ett användarvänligt sätt. Docent Javid Taheri, forskargruppen DISCO (Distributed Systems and Communications), arbetar med att optimera molnmiljöer för både användare och operatörer.
– Molntjänster har helt ändrat spelfältet inom IT-industrin på bara några år. Arkitekturen och designen är inget nytt, men sättet det nu nyttjas och presenteras är dock det. Molnet kommer att förändra och forma många branscher framöver – skiftet har redan börjat och det kommande decenniet kommer att vara oerhört intensivt för både näringsliv och akademi.

Forskar för nästa generation
Forskningen syftar till att skapa nytta på olika sätt, i synnerhet genom att kostnadsoptimera och skapa bättre och stabilare tjänster för både konsumenterna och operatörerna. Det kommer att medföra smidigare system och ett bättre arbetsflöde samt nöjdare kunder.
– Nästa generation tekniska enheter kommer att baseras på molnet i betydligt större utsträckning och om det inte finns strukturer på plats för att hantera den här utvecklingen kommer den att hämma användarna istället för att främja dem, så detta är oerhört viktig forskning, säger Taheri.
Alla tre är överens om att Karlstad universitet är en aktiv forskningsmiljö med tydliga internationella ambitioner.
– Vi växer fort, något som i sig är en utmaning, men universitetets organisation och moderna infrastruktur är bra plattformar att stå på. Det är utmärkta förutsättningar för att forska, avslutar de.

Datavetenskap – Karlstads universitet
Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde och forskningen inom området har de senaste åren expanderat kraftigt. Universitetet bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet världen runt och siktar på att skapa tekniska lösningar som ska möta behoven hos morgondagens näringsliv och konsumenter.

Datavetenskap
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Tel: 054-700 10 00
E-post: cs@kau.se
www.kau.se/cs

www.kau.se/cs