Big Datasatsning vid Linnéuniversitetet

Publicerad 7 juni 2016

Professor Peter Aronsson, prorektor vid Linnéuniversitetet (Foto: Linnéuniversitetet) och Professor Welf Löwe vid institutionen för datavetenskap (Foto: Martina Wärenfeldt).
Professor Peter Aronsson, prorektor vid Linnéuniversitetet (Foto: Linnéuniversitetet) och Professor Welf Löwe vid institutionen för datavetenskap (Foto: Martina Wärenfeldt).
Linnéuniversitetet satsar stort på utmaningsdriven forskning inriktad på samhällets hållbara utveckling. I ett fokus ligger en digital kraftsamling inom Big Data som förenar hundratals företag och en mängd olika forskningsinriktningar kring temat dataintensiva applikationer och forskning.

Vid Linnéuniversitetet står insamling, analys och nyttjande av stora datamängder i fokus. Arbetet siktar på att mobilisera en mängd aktörer för att möta aktuella samhällsutmaningar, men det är ett mål som kräver samverkan över ämnesgränser.
– Vi vill etablera mötesplatser mellan näringsliv och akademi som resulterar både i relevantare utbildningar och i forskning som kommer till nytta. De senaste 2-3 åren har vi byggt upp Sveriges näst största digitala kluster med nära 400 företag och forskare inom allt från humaniora och ekonomi till e-hälsa, fysik och ingenjörskap. Det vi har märkt är att ju tätare samarbete vi har desto mer nyskapande och effektiv blir vår forskning, konstaterar prorektor Peter Aronsson, ansvarig för Linnéuniversitetets forskningsstrategi och samverkan med det omgivande samhället.

Stor ömsesidig nytta
Förhoppningen är att kunna omsätta den digitala tekniken och dess utveckling i snabb, konkret innovation inom nya områden. Professor Welf Löwe vid institutionen för datavetenskap är tongivande inom klustret och berättar att det övergripande temat är dataintensiva applikationer och forskning.
– Vi har kopplat oss till olika näringslivskluster som representerar olika områden där vår forskning kan tillämpas, exempelvis fordonsindustri, it eller e-hälsa, något som har resulterat i synergier såväl mellan olika ämnen som mellan akademi och näringsliv. Våra samarbetspartner är oerhört nöjda och vi likaså – arbetet har redan inneburit stora ömsesidiga vinster och med tanke på den positiva attityd och det starka stöd vi får från Linnéuniversitet är nästa steg att vi ska profilera oss ytterligare och engagera oss i större projekt, såväl nationellt som internationellt.


Stark efterfrågan
Både Aronsson och Löwe är överens om att arbetet är enormt stimulerande och att förhoppningarna på framtiden är stora.
– Vi har mötts av en enorm efterfrågan, så nu behöver vi bli noggrannare och effektivare både vad gäller samverkan i allmänhet och i hur vi synliggör vårt arbete, avslutar de.

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet är ett av Sveriges nyaste lärosäten och finns i Kalmar och Växjö. Här läser ungefär 31 000 studenter vid 150 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser. Forskningen håller hög kvalitet och har fått genomslag nationellt som internationellt. Den spänner över humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, och innehåller en rad väletablerade forskningsområden.

Linnéuniversitetet
351 95 Växjö
Tel. vxl: 0772-28 80 00
E-post: info@lnu.se
www.lnu.se

www.lnu.se