Autoliv i bräschen för självkörande bil

Publicerad 7 juni 2016

Annika Larsson, ansvarig för forskningsområdet Human Factors och Cecilia Sunnevång, projektchef för forskningsavdelningen hos Autoliv.
Annika Larsson, ansvarig för forskningsområdet Human Factors och Cecilia Sunnevång, projektchef för forskningsavdelningen hos Autoliv.
Autoliv är ett av världens ledande företag inom fordonssäkerhet, med forskning i den absoluta framkanten. Här drivs medarbetarna av visionen att rädda liv och utvecklingen går i rasande fart. Det stora pilotprojektet Drive Me är en av företagets unika satsningar på framtidens säkra fordon.

Ända sedan bröderna Lindblad grundade företaget, som då hette Autoservice, i Vårgårda 1953, har Autoliv varit en pionjär inom fordonssäkerhet. Idag är Autoliv världens största leverantör av produkter och system för fordonssäkerhet, med mer än 66000 anställda globalt och verksamhet som spänner över fem kontinenter.
Kärnan i Autoliv är den omfattande forskningen, som till stor del bedrivs i Vårgårda. Där arbetar ett interdisciplinärt team av forskare med att utveckla och testa produkter och system som varje år räddar tiotusentals liv och förhindrar mångdubbelt fler allvarliga skador i trafiken.
– Här på Autoliv ser vi vår forskning implementeras och omsättas i produkter väldigt snabbt. Som forskare är det oerhört roligt att jobba så tätt ihop med produktutvecklingen och så tydligt mot kunden. Vi ser dessutom nyttan av vår forskning. Exempelvis har vi fått en 40-procentig reduktion av antalet bakändeskollisioner tack vare AEB (Autonomous Emergency Braking), säger Annika Larsson, som har examen i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet och först kom i kontakt med Autoliv när hon gjorde sitt exjobb där. Efter att ha doktorerat på Lunds tekniska högskola kom hon efter några år tillbaka till Autoliv. Idag leder hon forskningsområdet Human Factors, där man arbetar med att analysera och förstå hur människor agerar i komplexa system och samspelet mellan människa och teknik.

Tydlig vision
Precis som Annika kom Cecilia Sunnevång till Autoliv för att göra sitt exjobb. Hon är i grunden maskiningenjör från Chalmers och är idag forskningsavdelningens projektchef och industridoktorand i trafikmedicin, med inriktning mot hur man kan minska antalet döda och skadade i sido­kollisioner.
– Det är otroligt kul att arbeta på ett företag med en så tydlig vision. Här räddar vi liv utan att vara läkare och forskningsportföljen är väldigt bred och mångsidig. Det finns ett helhetstänkande och en enorm kompetens inom företaget. Dessutom är det spännande att arbeta mot en så internationell och kulturellt diversifierad kundkrets. Trafikmiljö och förarbeteende skiljer sig mycket åt i de olika länder där vi är verksamma, säger hon.

Självkörande fordon
Fordonssäkerhet har sedan Autoliv först grundades gått från passiva produkter, som bälten och krockkuddar, som minskar skador och dödsfall vid kollisioner till sofistikerade och integrerade aktiva system, som mörkerseende och automatiska bromsar, som förhindrar att olyckor överhuvudtaget inträffar. Nu har Autoliv som målsättning att bli ledande underleverantör för automatiserad körning, dvs när bilen kör av sig själv. Tillsammans med Volvo, Göte­borgs stad, Chalmers, Trafikverket, Transportstyrelsen samt Lindholmen Sciencepark driver Autoliv det världsunika projektet Drive Me, där syftet är att minska antalet olyckor genom helt automatiserade fordon. Redan nästa år ska 100 självkörande bilar rulla på förutbestämda allmänna vägar i Göteborg, med helt vanliga människor bakom ratten. Det sofistikerade systemet av sensorer, molnbaserade positioneringssystem och smarta styr- och bromssystem gör att förarna kan ägna sig åt helt andra aktiviteter än att köra. Förutom att tid frigörs för föraren har färden dessutom potential att bli avsevärt säkrare, för såväl de som åker i fordonet som för andra trafikanter och fotgängare.
– Det är ett paradigmskifte som ligger framför oss. Därför är det oerhört viktigt att få data från en storskalig test i en komplex trafikmiljö. Förutom de rent tekniska lösningarna finns många juridiska och politiska frågor att besvara, bland annat vem som bär ansvaret om olyckan är framme och hur infrastrukturen ska anpassas, berättar Annika och Cecilia.
Idag är trafikskador den nionde vanligaste dödsorsaken globalt enligt WHO. Utan någon förändring i trafiken väntas de år 2030 inta en femte plats. I det perspektivet kan man som forskare på Auto­liv verkligen göra skillnad. Genom sin ledande ställning och globala närvaro kan Autoliv erbjuda en rad spännande karriär­möjligheter inom FoU, framhåller de.
– Det är cutting edge-forskning inom ett område som både är otroligt viktigt och som går väldigt snabbt framåt. Här får man tänka kreativt och verkligen påverka människors liv och hälsa.

Autoliv
Autoliv är ett av världens ledande företag inom fordonsäkerhet och utvecklar, tillverkar och säljer såväl passiva som aktiva säkerhetssystem. Autoliv finns representerat i 28 länder och har mer än 66 000 medarbetare. Koncernen har i stort sett alla världens biltillverkare som kunder och man arbetar mycket nära dem, vilket är en viktig framgångsfaktor. Autoliv är ett Fortune 500-företag, med en försäljning i fjol på 9,2 miljarder USD (mer än 70 miljarder SEK).
www.autoliv.se

www.autoliv.se