AkzoNobel fokuserar på hållbar forskning och utveckling

Publicerad 7 juni 2016

Michael Persson, innovationschef för Pulp and Performance Chemicals hos AkzoNobel. Foto: Patrik Bergenstav
Michael Persson, innovationschef för Pulp and Performance Chemicals hos AkzoNobel. Foto: Patrik Bergenstav
AkzoNobel är ett av världens största färg- och kemiföretag vars produkter utgör viktiga beståndsdelar i vår vardag. Företaget har ett utpräglat hållbarhetsperspektiv och satsar i nuläget på olika samverkansprojekt för att fortsätta att utforma lösningar i områdets framkant.

Michael Persson är innovationschef för Pulp and Performance Chemicals hos AkzoNobel. Han berättar att företaget samarbetar med olika partner såväl nationellt som globalt och understryker att just samverkan är en förutsättning för effektiv och dynamisk innovation.
– Vi samarbetar i stor utsträckning med både universitet, institut, företag och kunder för att forska fram smartare och bättre material baserade på förnybara råvaror. Jag har själv förmånen att arbeta på Chalmers en dag i veckan och det visar på en stark strävan från AkzoNobel mot utökade samarbeten.

En mängd forskningsområden
Målsättningen är att utveckla långsiktigt hållbara biomaterial och nya råvaror samt att kunna förstå och använda dem på ett effektivare och bättre sätt. Michael Persson nämner bland annat projektet SuMo BioMaterials Vinn Excellent Center, ett unikt tvärdisciplinärt konsortium där kompetenser från en mängd olika aktörer möts för att förstå och utveckla smarta egenskaper hos mjuka biomaterial.
– Ytterligare exempel är SmartFoam, där vi arbetar med biopolymerer för att göra nya, skummande material, och Mistra Miljösäker Nanoteknik, där vi undersöker säkerheten hos nanomaterial. Vi har en oerhört bred och intressant forskningsprofil.

Investerar i start-up-företag
I Stenungsund sitter Perssons kollegor Staffan Asplund och Annika Karlsson, som båda arbetar hos AkzoNobel som globala forskningsdirektörer inom Surface Chemistry respektive Ethylene and Sulfur Derivatives. Företagets verksamhet i Stenungsund är omfattande och förutom externa partner finns det många samarbeten inom och mellan företagets affärsområden.
– Vi samarbetar mycket med universitet och institut världen runt och investerar samtidigt i olika start-up-bolag. Den här typen av interaktioner är en tydlig trend inom forskning och utveckling och det är minst lika viktigt att få akademins perspektiv som det är att få institutens och näringslivets, framhåller Staffan Asplund.
Sverige är väldigt framgångsrikt inom forskning kring förnybara råvaror, i synnerhet användningsområden för cellulosa samt ytkemiska applikationer, två områden som AkzoNobel har profilerat sig inom.
– Här i Stenungsund forskar vi bland annat om tensider och nya källor till hydrofober och cellulosabaserad kemi, exempelvis som förtjockare för färg. Majoriteten av vårt arbete handlar om att hitta nya vägar till bättre funktioner som uppfyller olika krav för hållbarhet, både klimatmässigt och ekonomiskt, säger Annika Karlsson.

Profilerar sig inom hållbarhet
Hållbarhet handlar om så mycket mer än att alltid välja de grönaste materialen, resonerar Michael Persson. Det är centralt att kunna bedöma sin påverkan på klimat och samhälle ur ett mer omfattande perspektiv, något som även inkluderar en intressant kostnadsprofil och en bedömning av vilka fotspår man lämnar efter sig på lång sikt. AkzoNobels inställning till hållbarhetsarbete har lett till att företaget i ett decennium legat i topp i materialindustrigruppen på Dow Jones Sustainability Index och har de senaste fyra åren rankats som nummer ett.
– Vi måste alltid förbättra oss för att ha kvar vår position så det är viktigt att inte stagnera. Därför har vi en strategisk målsättning att hamna bland topp tre i vår grupp, något vi har överträffat med råge, säger han.
Han får medhåll av Staffan Asplund som understryker att hållbarhet är en integrerad del av företagets innovationsprocesser och att fokus ligger på hela livscykeln.
– Det är detta helhetsperspektiv som gör det så viktigt med samarbeten och olika perspektiv. Först på så vis man kan få en överblick över hela påverkan, avslutar han.

Välkomnar studenter
Engagemanget i hållbar kemi är något som de alla tre vill föra vidare genom att välkomna doktorander och exjobbare. Annika Karlsson betonar att AkzoNobel gärna rekryterar ingenjörer och studenter som delar företagets syn på framtiden.
– Det är väldigt positivt att kunna ge nästa generation en insyn i hur vårt arbete fungerar och naturligtvis bidrar detta också till att bygga upp Akzo­Nobels egen kompetens. Det är något alla vinner på, avslutar hon.

Annika Karlsson, global forskningsdirektör inom Ethylene and Sulfur Derivatives och Staffan Asplund, global forskningsdirektör inom Surface Chemistry. Foto: Ingela Vågsund
Annika Karlsson, global forskningsdirektör inom Ethylene and Sulfur Derivatives och Staffan Asplund, global forskningsdirektör inom Surface Chemistry. Foto: Ingela Vågsund
AkzoNobel
AkzoNobel är ett av världens största färg- och kemiföretag och förser städer med produkter och kunskap som bidrar till att skapa vackra och hållbara stadsmiljöer. AkzoNobels verksamhet är uppdelad i tre affärsområden: Decorative Paints, Performance Coatings och Speciality Chemicals. Huvudkontoret ligger i Amsterdam och företaget har 46 000 medarbetare, verksamma i cirka 80 länder.

Snabbfakta:
• 2 700 anställda
• Finns på tolv orter i Sverige
• Intäkter 414 miljoner EUR (2015)
• 300 forskare på fyra R&D Centers
• AkzoNobels globala hållbarhetsavdelning är baserad i Sverige
• Tillhör topp-20 av Sveriges största exportföretag

AkzoNobel AB
445 80 Bohus
Tel: 031-58 70 00

Följ oss gärna via:
www.akzonobel.com/se
Facebook.com/AkzoNobelSE
Twitter.com/AkzoNobelSE
Linkedin.com/company/akzonobel


www.akzonobel.com/se